Ms. Nguyễn Hồng Uyên

Quản lý Dự án iPOS.vn

Bà đã làm việc nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B. Bà từng công tác tại Công ty thương mại và dịch vụ Trà Hoàng Gia ở bộ phận vận hành và phát triển sản phẩm. Hơn 05 năm đồng hành cùng iPOS.vn, bà Uyên cùng nhân sự đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, phục vụ đa dạng các mô hình kinh doanh như: iPOS CallCenter (Hệ thống đặt hàng qua hotline), iPOS HRM (Phần mềm quản lý nhân sự), iPOS Booking (Giải pháp quản lý đặt bàn),...

All Sessions by Ms. Nguyễn Hồng Uyên

Hoạt động trước AFBS 2022
Hoạt động sau AFBS 2022