Ms. Ngô Thị Nga

Country Training Manager ToCoToCo

2006 – 2014: Lotteria Vietnam : từ vị trí Nhân viên Part time thăng tiến đến vị trí Store Manager
2014 – 2017: Công ty CP Trung Nguyên Franchising: giữ vị trí Store Manager, hỗ trợ đào tạo nhân sự mô hình Legend.
2017 – 2019:
₋Công ty TMDV Cổng Vàng – CN miền Nam: giữ vị trí Chuyên viên đào tạo cấp Quản lý, xây dựng các khóa học kĩ năng và thực hiện coaching on the job hàng trăm quản lý tại GGG.
₋Former Founder Công ty TNHH Fast n Sale
2019 – 2020: Công ty cà phê Lâm Hà: vị trí Operating Manager chịu trách nhiệm phát triển đội ngũ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
2021 – nay: Công ty Taco Việt Nam: Ví trí Training Manager chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống tài liệu, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự nhân sư

All Sessions by Ms. Ngô Thị Nga

Hoạt động trước AFBS 2022
Hoạt động sau AFBS 2022