Mr. Ngô Công Trường

Founder & Professional Director John&Partners

Anh Trường là Operational Excellence Master Đai Đen với chuyên môn chính là tối ưu hoá hệ thống vận hành (được chứng nhận trong Operational Excellence, Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen, TPM, TQM, HACCP, GMP, ISO) và tư vấn cao cấp về quản lý và thiết lập hệ thống. Anh đã có hơn 150 khoá học liên quan đến lãnh đạo, quản lý, vận hành và chuỗi cung ứng, đã huấn luyện thành công cho hơn 100 dự án Lean Six Sigma và CAPEX và là diễn giả chuyên nghiệp cho nhiều hội nghị quốc tế.

All Sessions by Mr. Ngô Công Trường

the Restaurant Excellence Talkshow #01 - 31.07.2021

Vận hành xuất sắc theo định hướng phát triển bền vững
the Restaurant Excellence Talkshow #02 - 28.09.2021

Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực