Mr. Paul Stoll

CEO.IG - President IIHC Board of Professionals

Hơn 40 năm kinh nghiệm phát triển và điều hành hàng chục thương hiệu khách sạn uy tín tại châu Âu và châu Á. Người sáng lập dự án Du lịch con đường Di sản Miền Trung Việt Nam.

All Sessions by Mr. Paul Stoll

the Restaurant Excellence Talkshow #01 - 31.07.2021

Vận hành xuất sắc theo định hướng phát triển bền vững
the Restaurant Excellence Talkshow #02 - 28.09.2021

Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực