Mr. Nguyễn Viết Đăng Khoa

Director của Kim Dang Consulting

Sau nhiều thời gian đảm nhiệm những vị trí khác nhau như Giám đốc Công ty Tư vấn Kim Đăng, Chuyên gia tư vấn đào tạo, và Nhà sáng lập Cộng đồng Lean Việt Nam, anh Khoa đã tích luỹ được cho bản thân với không ít số năm kinh nghiệm, cũng như là những thành tựu nhất định cho lĩnh vực quản lý chuỗi logistic, triển khai chiến lược và chuyên gia tư vấn, đào tạo. Với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm hóa phân tích, quản trị chất lượng, sản xuất, kỹ thuật, R&D, IE, quản lý chuỗi cung ứng và Logistics; cùng 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thực hành mô hình quản trị tinh gọn Lean Six Sigma: lãnh đạo, triển khai chiến lược, đào tạo, và tư vấn công tác cải tiến, đổi mới sáng tạo, Kaizen, và phát triển nguồn nhân lực, tối ưu hóa quy trình, quản lý dự án, và TWI (JI, JM và JR) cho các thương hiệu toàn cầu và các chương trình đào tạo tư vấn quốc tế như nâng cao năng suất RttT (IDH, USAID) và hỗ trợ bình đẳng giới GEAR (Better Work, ILO, IFC World Bank…).

All Sessions by Mr. Nguyễn Viết Đăng Khoa

the Restaurant Excellence Talkshow #01 - 31.07.2021

Vận hành xuất sắc theo định hướng phát triển bền vững
the Restaurant Excellence Talkshow #02 - 28.09.2021

Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực