Mr. Duy Nguyễn

Chuyên gia CEC, Account Director tại John&Partners

Anh Duy hiện tại đang là Account Director tại John&Partners, với vai trò quản lý, xây dựng chiến lược và giám sát hoạt động tư vấn đối với các key accounts. Ngoài ra, anh còn là chuyên gia tư vấn, huấn luyện kèm cặp và là giảng viên chính thức tại các chương trình đào tạo in-house và public tại John&Partners. Bên cạnh đó, anh cũng đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại IzzyMe, quản lý và lên chiến lược cho tất cả hoạt động marketing tại đây. Với 6 năm kinh doanh trong lĩnh vực F&B, bao gồm cả Fast Food, Bistro, Fine Dining và Hotel & Club Catering tại Úc, anh còn là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Birmingham, Anh Quốc. Song anh cũng đạt được Chứng chỉ Tư vấn Tài Chính Tín Dụng với vai trò là một chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng cho hơn 15 Ngân hàng và tổ chức tài chính.

All Sessions by Mr. Duy Nguyễn

the Restaurant Excellence Talkshow #01 - 31.07.2021

Vận hành xuất sắc theo định hướng phát triển bền vững
the Restaurant Excellence Talkshow #02 - 28.09.2021

Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực