Mr. Chử Hồng Minh

Visionary Founder, CEO tại Restaurant Association of Vietnam

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, phát triển dư án bất động sản nghỉ dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, đặc biệt là dự án phát triển Hệ sinh thái kinh doanh bền vững ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam. Ông đi tiên phong và có nhiều đóng góp quan trọng cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Du lịch Nha khoa; Du lịch Ẩm thực; Các tiêu chuẩn & Hệ thống đánh giá xếp hạng Nhà hàng; Hệ sinh thái kinh doanh Nhà hàng, Ẩm thực bền vững… với mô hình và cách làm mới. Bên cạnh vai trò Chủ tịch DNXH Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam, ông cũng là một Đại sứ của Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (World Food Travel Association) với mục tiêu chuyên nghiệp hoá ngành Du lịch Ẩm thực Việt Nam đến 2030; Đồng Trưởng làng Du lịch, Ẩm thực & Nông nghiệp bản địa, TechFest Vietnam; Phó chủ tịch Cộng đồng Cưu Du học sinh quốc tế iAN; Đại diện sáng lập Liên minh Hiệp hội Nhà hàng ASEAN; Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Khách sạn 5sao Quốc tế Imperial IIHC.

All Sessions by Mr. Chử Hồng Minh

the Restaurant Excellence Talkshow #01 - 31.07.2021

Vận hành xuất sắc theo định hướng phát triển bền vững
the Restaurant Excellence Talkshow #02 - 28.09.2021

Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực