Dành cho hoạt động tài trợ

– Email: partners@rav.vn

– Số điện thoại: +84 86 529 1459 (Hotline)

Dành cho các đơn vị báo chí

– Email: khanhnguyen@rav.vn

– Số điện thoại: +84 916 2727 39 (Ms. Khanh)