Diamond Partners

 • Imperial International Hotel College Imperial International Hotel College

Gold Partners

 • the LOTUS the LOTUS
 • Williens Creative Company Williens Creative Company
 • Terraverde Terraverde
 • John&Partners John&Partners
 • KAT Media KAT Media
 • ABC Plus International ABC Plus International
 • FNB Director FNB Director
 • Hotel General Manager Network Hotel General Manager Network
 • Phong Cách Mộc Phong Cách Mộc
 • Vietnam Hospitality Hub Vietnam Hospitality Hub

Sponsors

 • HaiTech Global HaiTech Global
 • Ẩm thực Hoàn Mỹ Ẩm thực Hoàn Mỹ
 • KaiPass KaiPass
 • TTC Hospitality Group TTC Hospitality Group
 • Hội siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam – WAMCVN Hội siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam – WAMCVN
 • Sông Hàn Incubator Sông Hàn Incubator
 • Connecting Plus Connecting Plus
 • Travellive Travellive
 • The Mechanic The Mechanic
 • Domino’s Pizza Vietnam Domino’s Pizza Vietnam